Aktualności

Z przyjemnością  informujemy o rozpoczęciu zajęć stacjonarnych w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

Nowy cykl zajęć rozpoczyna się 31.03.2022 r. o godz. 17.00

Zajęcia w naszej szkole rodzenia są bezpłatne.

Spotkania odbywają w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 17.00 do 20.00 w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu blok V – parter.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO

Uczestnicy spotkań są zobowiązani do zakrycia ust i nosa przy użyciu maseczki.

Informacja pod nr tel. 32 78 61 642
sekretariat@szpital2.bytom.pl

Ewa Rosiak – Administrator BSŚR – tel. 32 78 61 642    7:00 – 14:00

Renata Depak – Koordynator BSŚR – tel. 518 440 612    16:00 – 19:00