Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zaprasza kobiety w ciąży wraz z osobami towarzyszącymi

do udziału w zajęciach prowadzonych w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa

„Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikami zajęć w Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa mogą być:

  • Kobiety od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej, mieszkające na terenie województwa śląskiego
  • Pacjentki oddziałów położniczo-ginekologicznych placówek medycznych z województwa śląskiego
  • Partnerzy życiowi kobiet wyżej wymienionych
  • Inne osoby wspierające dla uczestniczek wyżej wymienionych

Informacja pod nr tel. 32-78-61-642
sekretariat@szpital2.bytom.pl


Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.

            Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń edukacyjnych dla kobiet w ciąży i ich osób towarzyszących z terenu województwa śląskiego w zakresie opieki okołoporodowej, promowania zachowań prozdrowotnych, przygotowania przyszłych rodziców do pełnienia ról rodzicielskich, nie tylko w odniesieniu do aktualnego stanu jakim jest okres ciąży, porodu i połogu, ale także w perspektywie długofalowej poprzez cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin takich jak psychologia, dietetyka, seksuologia, fizjoterapia, muzykoterapia, arteterapia, neonatologia, położnictwo i ginekologia.